MÔI TRƯỜNG
LÀM VIỆC

Tại Thủy sản Phú Cường nói riêng và Tập đoàn Phú Cường nói chung, nguồn nhân lực luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu mà chúng tôi hướng đến. Chúng tôi không ngừng phát triển và đổi mới trong công tác quản lý nhân sự, chính sách phúc lợi và tiền lương cho từng nhân viên để đây không chỉ là công ty để làm việc mà còn là “ngôi nhà thứ hai” của mỗi người.

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Môi trường làm việc chuyên nghiệp – năng động và thân thiện là cảm nhận chung của nhiều CBNV khi làm việc tại Thủy sản Phú Cường.

Vị Trí Tuyển Dụng

STT Vị trí tuyển dụng Đăng tuyển Số lượng Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
01 Công nhân nhà máy Hết hạn 5 Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 26/03/2023
02 Công nhân nhà máy Hết hạn 5 Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 26/03/2023
03 Công nhân nhà máy Hết hạn 5 Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 26/03/2023
04 Công nhân nhà máy Hết hạn 5 Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 26/03/2023
05 Công nhân nhà máy Hết hạn 5 Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 26/03/2023
06 Công nhân nhà máy Hết hạn 5 Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 26/03/2023
07 Công nhân nhà máy Hết hạn 5 Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 26/03/2023
08 Công nhân nhà máy Hết hạn 5 Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 26/03/2023
09 Công nhân nhà máy Hết hạn 5 Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 26/03/2023
10 Công nhân nhà máy Hết hạn 5 Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 26/03/2023
error: Content is protected !!